Vides Pārskati

SIA ”EcoLead” nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas vides pārskati reizi ceturksnī tiek sagatavoti saskaņā ar Valsts vides dienesta 10.08.2020. izsniegtās atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. ZE20IA0001 10.1.14. punktu un ietver pamata ražošanas informāciju un datus, kā arī monitoringa un mērījumu rezultātus.

2023. gada ceturkšņa vides pārskatus var apskatīt šeit:

Vides pārskats 2023. gada 1. ceturksnis

Vides pārskats 2023. gada 2. ceturksnis

Vides pārskats 2023. gada 3. ceturksnis

Vides pārskats 2023. gada 4. ceturksnis

Vides pārskats 2024. gada 1. ceturksnis