Vēsture

Uzņēmums dibināts 2007. gadā, pamata darbības veids – tirdzniecība ar krāsainajiem un melnajiem metāliem. Izvērtējot uzņēmuma perspektīvas un attīstības iespējas, ņemot vērā uzkrāto pieredzi, 2012. gadā tika pieņemts lēmums restrukturizēt uzņēmumu un izveidot Latvijā rūpnīcu - svina lietņu ražošanai.

Projekta īstenošanai tika piesaistīti investori gan no Latvijas, gan Igaunijas, ar ilggadīgu pieredzi metālapstrādes nozarē. 

Kā galvenā izejviela ražošanā tiks izmantoti nolietoti svina akumulatori, tādeļ uzņēmuma plānotā saimnieciskā darbība saskan ar VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJAS „Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.–2020. gadam". Izlietotu akumulatoru pārstrāde nodrošinās, ka atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu, kā arī nodrošinās apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā. 

Uzņēmuma misija – ražot svina lietņus, pārstrādājot VISUS Latvijā rodošos nolietotus svina akumulatorus videi un cilvēka veselībai draudzīgā veidā.

Vīzija – videi un cilvēku veselībai draudzīgs svina lietņu ražotājs. 

Mērķis – izveidot svina lietņu rūpnīcu, kas atbilst visām vides prasībām un standartiem, iegādājoties tam nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu.   

Uzņēmums sevi pozicionē kā „zaļi domājošu” un ir atbildīgs par apkārtējās vides saudzēšanu un saglabāšānu. Visas darbības tiek veiktas, saskaņojot ar atbildīgajām varas iestādēm, ņemot vērā Latvijas Republikas likumdošanu, Eiropas Savienības regulas un citus regulējošos normatīvos aktus. 

Uzņēmuma darbībā tiks izmantotas vislabakās pieejamās tehnoloģijas, kas ir videi un cilvēku veselībai draudzīgas. To arī apliecina tas, ka lielākie projekta finanšu ieguldījumi tiks atvēlēti tieši ekoloģijas vajadzībām.