Biomonitorings


BIOMONITORINGA REZULTĀTU IZVĒRTĒJUMS

Nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca

Jelgavas iela 21, Kalnciems, Jelgavas novads
SIA “EcoLead” aicina Kalnciema iedzīvotājus piedalīties biomonitoringā

 

SIA “EcoLead” A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. ZE20IA0001 paredz nosacījumu, kaitīgā piesārņojuma faktora (svina) iespējamās ietekmes uz cilvēka veselību noskaidrošanai, īstenot

biomonitoringa programmu Kalnciema iedzīvotājiem.

 

Veselības inspekcija ir saskaņojusi biomonitoringa programmu. Ar programmu var iepazīties tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes. Tā tiks īstenota sadarbībā ar E. Gulbja Laboratoriju, kas nodrošinās asins paraugu ņemšanu un testēšanu.

 

Aicinām ikvienu Kalnciema iedzīvotāju pieteikties līdzdalībai biomonitoringā. Tā ietvaros dalībniekiem, sadarbībā ar E. Gulbja laboratoriju, Kalnciema pašvaldības nodrošinātajās telpās, zemāk minētajos datumos un laikos, būs iespēja nodot asins paraugu svina satura noteikšanai. Papildus ir iespēja noteikt arī D vitamīna saturu asinīs. Dalība biomonitoringā ir brīvprātīga, anonīma un bez maksas. Pirms asins parauga nodošanas, dalībniekam būs jāaizpilda Anketa, ko pēc tam iesniedz pie analīžu nodošanas.

 

Asins paraugu ņemšana plānota laika posmā no 2. līdz 4. martam Kalnciema kultūras namā, Jelgavas ielā 15, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, LV-3016

- 2. martā no 09:00-13:00

- 3. martā no 13:00-17:00

- 4. martā no 12:00-16:00

 

Dalībniekiem līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Ja dalībnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad

jāierodas kopā ar vienu no vecākiem vai pilnvaroto pārstāvi, arī ņemot līdzi personu apliecinošus

dokumentus.

 

Pieteikties dalībai biomonitoringā var atnākot augstāk norādītajos laikos uz norādīto adresi un aizpildot Anketu, kas būs pieejama uz vietas. Ja neviens no norādītajiem datumiem un laikiem Jums neder, tad lūdzam sazināties pa zemāk norādīto tālruni un vienoties par citu apmeklējuma laiku un/vai vietu.

Papildus informāciju par biomonitoringu un tā norisi var iegūt zvanot pa tālruni 22436550 vai rakstot uz da@lbr.lv.

Anketa