Sabiedriskā apspriešana

SIA "ECOLEAD” PAZIŅOJUMS PAR IESNIEGUMA GROZĪJUMIEM A KATEGORIJAS

PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS ATĻAUJĀ SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

 

SIA "EcoLead”, reģ. Nr. 40003919987, juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Kalnciems, Jelgavas novads, LV-3016 (Īpašnieks un Operators), ir sagatavojusi iesniegumu grozījumiem A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. ZE20IA0001, kas izsniegta nolietoto akumulatoru pārstrādes rūpnīcai Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Jelgavas novadā.

 

Ar atļaujas grozījumiem var iepazīties:

 

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešanas process notiks neklātienes formā (attālināti) no 2023. gada 10. oktobra līdz 9. novembrim.

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti ZOOM platformā 2023. gada 18. oktobrī plkst. 17:00. Tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija tiks publicētas tīmekļa vietnē www.environment.lv.

 

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par iesniegumu atļaujas grozījumiem, lūdzam tos līdz 2023. gada 25. oktobrim nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi ecolead@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

 

Rakstiskus priekšlikumus var sūtīt līdz 2023. gada 9. novembrim VVD Atļauju pārvaldei, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.

 

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga VVD Atļauju pārvalde, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.