Mediju publikācijas

 

15.12.2023.

 

SIA “Ecolead” turpina īstenot projektu Nr. 5.2.1.2/17/A/008. Projekts tiks sekmīgi pabeigts līdz ne vēlāk kā 30.12.2023. Projekta mērķis tiks sasniegts pilnībā. Būs iegādātas ražošanas iekārtas un uzsākta ražošana. 2024.gada janvāra mēnesī plānots iesniegt CFLA noslēguma pārskatu.

 


15.09.2023.

 

SIA “Ecolead” turpina īstenot projektu Nr. 5.2.1.2/17/A/008 . Īstenojot projektu (kas ir jau noslēguma fāzē), Finansējuma saņēmējs, tomēr, ir saskāries ar vairākiem būtiskiem apstākļiem, ko vēl 2023.gada vasarā nebija iespējams paredzēt un, kas būtiski ietekmējuši projekta īstenošanu šobrīd noteiktajā termiņā – līdz 30.09.2023. Tiek gatavoti KF projekta līguma grozījumi ar mērķi pagarināt projekta īstenošanu ne vēlāk kā līdz 30.12.2023.

 


22.06.2023

SIA “EcoLead” noslēdz līgumu ar "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"

SIA “Ecolead” 2023. gada 22. jūnija ir  noslēdzis līgumu Nr. Nr. SKV-L-2023/327 par atbalstu saņēmējam saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2016. gada 19. februāra lēmumu Nr. 39-2-40/831 un īstenots saskaņā ar 2016. gada 14. martā noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros. Saskaņā ar kuru produkts/pakalpojums, ar kuru tika ņemta dalība atbalstāmajā darbībā ir Svina lietņi (svina saturs virs 99%) un atbalstāmā darbība ir gatavās produkcijas - svina lietņu reģistrācija Eiropas Ķimikāliju Aģentūrā (ECHA, kompetentā iestāde) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)  1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) prasībām īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

 

 

 

15.06.2023.

 

SIA “Ecolead” turpina īstenot projektu Nr. Nr. 5.2.1.2/17/A/008 . Turpinās ražotnes testēšana, tiek veikts iekārtu monitorings, lai izpildītu A kategorijas prasības un, lai iespējami īsā laikā ražotni varētu noslogot ar pilnu jaudu.

 


15.03.2023

 

SIA “Ecolead” turpina īstenot projektu Nr. 5.2.1.2/17/A/008. Tiek piegādātas pēdējās ražošanas iekārtas, notiek to montāža. Ņemot vērā, ka ražošanas ēka ir nodota ekspluatācijā, ir uzsākta ražotnes testēšana, lai iespējami īsā laikā ražotni varētu nodot ekspluatācijā un uzsākt pilnvērtīgu ražošanas procesu.

 


15.03.2023

SIA “Ecolead” veiksmīgi turpina īstenot projektu

Atbilstoši līgumam Nr.3.1.1.5/16/A/073  ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta “Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas” īstenošanu.

2023.gada 23.februārī ražošanas ēka ir nodota ekspluatācijā. Uzņēmums paralēli strādā pie iekārtu testēšanas, lai ražotni varētu palaist testēšanas režīmā.

 

15.12.2022

 

SIA “Ecolead” turpina īstenot projektu Nr. 5.2.1.2/17/A/008. Tiek piegādātas pēdējās ražošanas iekārtas, notiek to montāža. Ir uzsākta ražotnes testēšana, lai iespējami īsā laikā ražotni varētu nodot ekspluatācijā.  SIA "EcoLead" realizē paralēli otru projektu SAM 3.1.1.5. ietvaros, taču ir aizkavējusies projektā pārbūvētās ražošanas ēkas nodošana ekspluatācijā un plānots, ka telpas tiks nodotas ekspluatācijā ne vēlāk kā 2023.gada februāra mēnesī. Šī projekta aizkavēšanās rada risku īstenot laikā projektu Nr. 5.2.1.2/17/A/008.

 

 

 

 

15.12.2022

SIA “Ecolead” turpina īstenot projektu Nr. Nr. 5.2.1.2/17/A/008 . Tiek piegādātas pēdējās ražošanas iekārtas, notiek to montāža. Rūpnīcu plānots nodot ekspluatācijā 2022.gada beigās vai 2023.gada sākumā.

15.12.2022

SIA “Ecolead” veiksmīgi turpina īstenot projektu

Atbilstoši līgumam Nr.3.1.1.5/16/A/073  ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta “Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas” īstenošanu. Otra, ar šo projektu saistītā, projekta ietvaros tiek turpināti būvdarbi (iekšējās komunikācijas), kā arī turpinās ažošanas iekārtu piegāde, montāža un pirmās iekārtu testēšanas.

Ražošanas ēkas pārbūves projektu plānots nodot ekspluatācijā tuvāko pāris mēnešu laikā

15.09.2022

SIA “Ecolead” turpina īstenot projektu Nr. 5.2.1.2/17/A/008. Tiek veikti maksājumi piegādātājiem un ražotas iekārtas, lai projektu varētu veiksmīgi īstenot. Lielākā daļa projektā paredzēto iekārtu ir piegādātas, notiek to montāža.

 

 

15.09.2022

 

SIA “Ecolead” veiksmīgi turpina īstenot projektu

 Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073  ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta “Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas” īstenošanu. Otra, ar šo projektu saistītā, projekta ietvaros tiek turpināti būvdarbi (iekšējās komunikācijas), un uzsākti ražošanas telpu iekšdarbi. Teik veiktas iepirkumu cenu aptaujas par piegādēm un pakalpojumiem. Tiek slēgti līgumi. Ņemot vērā apstākļus, kas ietekmējuši SAM 3.1.1.5. projekta īstenošanu (COVID-19 sekas un Krievijas iebrukums Ukrainā), SIA “EcoLead” iesniedzis CFLA informāciju par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu. Paralēli notiek ražošanas iekārtu piegāde un montāža.

15.06.2022. 

SIA “Ecolead” turpina īstenot projektu Nr. 5.2.1.2/17/A/008. Tiek veikti maksājumi piegādātājiem un ražotas iekārtas, lai projektu varētu veiksmīgi īstenot. Notiek iekārtu piegādes, montāža.

15.06.2022

SIA “Ecolead” veiksmīgi turpina īstenot projektu

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta “Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas” īstenošanu. Otra, ar šo projektu saistītā, projekta ietvaros tiek turpināti būvdarbi (iekšējās komunikācijas), un uzsākti ražošanas telpu iekšdarbi. Teik veiktas iepirkumu cenu aptaujas par piegādēm un pakalpojumiem. Tiek slēgti līgumi. Ņemot vērā apstākļus, kas ietekmējuši SAM 3.1.1.5. projekta īstenošanu (COVID-19 sekas un Krievijas iebrukums Ukrainā), SIA “EcoLead” iesniedzis CFLA informāciju par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu.

 

15.03.2022

SIA “Ecolead” veiksmīgi turpina īstenot projektu

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta “Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas” īstenošanu. Otra, ar šo projektu saistītā, projekta ietvaros tiek turpināti būvdarbi (iekšējās komunikācijas), un uzsākti ražošanas telpu iekšdarbi. Teik veiktas iepirkumu cenu aptaujas par piegādēm un pakalpojumiem. Tiek slēgti līgumi.


15.12.2021. 

SIA Ecolead turpina īstenot projektu Nr. 5.2.1.2/17/A/008. Tiek veikti maksājumi piegādātājiem un ražotas iekārtas, lai projektu varētu veiksmīgi īstenot.

 

15.12.2021

SIA “Ecolead” veiksmīgi turpina īstenot projektu

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta “Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas” īstenošanu. Otra, ar šo projektu saistītā, projekta ietvaros tiek turpināti būvdarbi (iekšējās komunikācijas), un uzsākti ražošanas telpu iekšdarbi. Teik veiktas iepirkumu cenu aptaujas par piegādēm un pakalpojumiem. Tiek slēgti līgumi.

 

 15.09.2021

SIA “Ecolead” veiksmīgi turpina īstenot projektu

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta “Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas” īstenošanu. Otra, ar šo projektu saistītā, projekta ietvaros tiek turpināti būvdarbi (iekšējās komunikācijas), un uzsākti ražošanas telpu iekšdarbi. Teik veiktas iepirkumu cenu aptaujas par piegādēm un pakalpojumiem.

15.06.2021

SIA “Ecolead” veiksmīgi turpina īstenot projektu

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta “Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas” īstenošanu. Otra projekta ietvaros tiek turpināti būvdarbi (iekšējās komunikācijas), un uzsākti ražošanas telpu iekšdarbi.

15.03.2021

SIA “Ecolead” veiksmīgi turpina īstenot projektu

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta “Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas” īstenošanu. Otra projekta ietvaros tiek turpināti būvdarbi (iekšējās komunikācijas), un uzsākti ražošanas telpu iekšdarbi.

15.12.2020

SIA “Ecolead” veiksmīgi turpina īstenot projektu

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta “Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas” īstenošanu. Būvdarbi tiek turpināti un uzsākti ražošanas telpu iekšdarbi.

 

15.09.2020

SIA “Ecolead”  veiksmīgi turpina īstenot projektu

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta "Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu.. Būvdarbi tiek turpināti un uzsākti ražošanas telpu iekšdarbi

12.08.2020.

Vides dienests izsniedz atļauju akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidei Kalnciemā /www.zz.lv/ 

Valsts vides dienests (VVD) 10.augustā izsniedzis A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju SIA “EcoLead”, kas plāno izveidot akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Kalnciemā, informē VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece rakstu lasiet šeit. 


Kalnciemā ar svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas projektu mierā ir retais /www.zz.lv/

Kaut arī Kalnciemā plānotās nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas projektā sabiedriskās apspriešanas process ir noslēdzies, otrdien pēc Valsts vides dienesta (VVD) aicinājuma uzņēmums SIA “EcoLead” organizēja vēl vienu vietējiem iedzīvotājiem adresētu informatīvo sanāksmi par to, kā darbosies iecerētā rūpnīca. Pandēmijas apstākļu dēļ sanāksme notika attālināti interneta tiešsaistē. Jelgavas novada pašvaldība bija rūpējusies, ka interesenti var sekot līdzi šai sanāksmei arī Kalnciema Kultūras namā, rakstu lasiet šeit.

 

16.06.2020

 

SIA “Ecolead” turpina īstenot projektu industriālo telpu izveidei

 

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta "Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Turpinās būvdarbi un inženierkonstrukciju izstrāde.10.06.2020.

Akumulatoru pārstrādātājiem Kalnciemā varētu prasīt regulāru gruntsūdeņu un izmešu monitoringu /sižets dienas ziņās/

Ja akumulatoru pārstrādes rūpnīca Kalnciemā saņems Valsts vides dienesta (VVD) atļauju, tā darbu varētu sākt jau nākamā gada sākumā. Visticamāk, uzņēmējiem nāksies sertificētā laboratorijā regulāri veikt gruntsūdeņu monitoringu un kontrolēt emisiju apjomus, tos arī publicējot.  video skatieties šeit.

08.06.2020.

Akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidē Kalnciemā investēs 8-9 miljonus eiro /raksts www.nra.lv/

Nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca Kalnciemā darbu plānojusi sākt nākamā gada pirmajā ceturksnī, ieguldot tās izveidē 8-9 miljonus eiro. Ir saņemti visi ietekmes uz vidi novērtējuma atzinumi un saskaņojumi, lai nodrošinātu, ka rūpnīca neatstās nelabvēlīgu ietekmi ne uz gaisa kvalitāti, ne Lielupes ekosistēmu. Rūpnīcā paredzētas 45 darba vietas, rakstu lasiet šeit.


08.06.2020.

Kalnciemā par 9 miljoniem eiro plāno būvēt akumulatoru pārstrādes rūpnīcu /raksts www.santa.lv/

Nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca Kalnciemā darbu plānojusi sākt nākamā gada pirmajā ceturksnī, ieguldot tās izveidē astoņus līdz deviņus miljonus eiro, aģentūru LETA informēja rūpnīcas īpašnieka SIA EcoLead pārstāvji, rakstu lasiet šeit


08.06.2020.

Akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidē Kalnciemā investēs 8-9 miljonus eiro; nodarbinās 45 cilvēkus /raksts www.forbs.lv/

Nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca Kalnciemā, kuras izveidē plānots ieguldīt 8-9 miljonus eiro, plāno sākt darbu nākamā gada pirmajā ceturksnī, nodrošinot darba vietas 45 cilvēkiem, rakstu lasiet šeit.


03.06.2020.

Par spīti protestiem, akumulatorus tomēr pārstrādās Kalnciemā /raksts Latvijas Avīze/

Maija beigās Kalnciemā atsākās protestēšana pret uzņēmuma ­”EcoLead” ieceri bijušās ķieģeļu rūpnīcas teritorijā būvēt paaugstinātas bīstamības objektu – svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu, jo noslēdzās ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana,  rakstu lasiet šeit.

 

29.05.2020.

Vides dienests pagarinās SIA "EcoLead" iesnieguma izskatīšanas termiņu saistībā ar akumulatoru pārstrādes rūpnīcas ieceri Kalnciemā /raksts www.lsm.lv

Valsts vides dienesta (VVD) pagarinās SIA "EcoLead" iesnieguma izskatīšanas termiņu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, aģentūru LETA informēja VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece, rakstu lasiet šeit.


29.05.2020. 

Bīstamo atkritumu rūpnīca Lielupes krastā – aktīvistu cīņa pret uzņēmēju /raksts www.delfi.lv

Kalnciema pagasts ir neliela apdzīvota vieta, 25 kilometrus no Jelgavas uz leju pa Lielupi. Ik gadu, sākoties makšķerēšanas sezonai, upes krastos šeit ir vairāk makšķernieku nekā dažā labā festivālā. Arī ciema iedzīvotāju zemes un mājas ir cieši saistītas ar Lielupes akvatoriju, un pat Google kartē redzams, cik daudz te nelielu ūdenstilpņu. Tieši šī iemesla dēļ Kalnciema pagasta iedzīvotāji ceļ trauksmi par ieceri jau drīzumā te atklāt akumulatoru pārstrādes rūpnīcu, kas, pēc aktīvistu domām, var ietekmēt cilvēku veselību un piesārņot apkārtni. Uzņēmējs, gan ir pretējās domās – izpildot visas prasības, rūpnīcas darbība neradīs skādi nedz iedzīvotājiem, nedz videi, kam piekrīt arī vietvara. Vairāk nekā piecus gadus ieilgušo ķīviņu, kas ir paguvis iziet cauri trīs tiesu instancēm, šķetināja portāls "Delfi",  rakstu lasiet šeit.


26.05.2020.

Kalnciemā protestē pret akumulatoru rūpnīcu /sižets Panorāmā/

Jelgavas novada Kalnciemā jau vismaz piecus gadus turpinās vietējo iedzīvotāju cīņa pret nolietoto akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidi. Līdz šim gan iedzīvotājiem nav pārāk veicies. Gan pašvaldība, gan tiesas bijušas rūpnīcu būvējošā uzņēmēju pusē. Taču protestētājiem ir vēl pēdējā iespēja nobremzēt rūpnīcas izveidi – Valsts vides dienesta (VVD) lēmums. video skatieties šeit.


16.03.2020

SIA “Ecolead” gatavojas izsludināt jaunu iepirkuma procedūru.

Atbilstoši līgumam  Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu.

 

Pašreiz uzņēmums gatavojas izsludināt iepirkuma procedūras priekš iekšējiem tehnoloģiskiem tīkliem ūdens cirkulācijai un notekūdeņu attīrīšanai, apkurei, aukstā un karstā ūdens apgādei.


13.03.2020.

Uzņēmums turpina īstenot projektu

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Uzņēmums uzsāk iepirkuma procedūras ēkas pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijai.

16.12.2019

SIA “Ecolead” gatavojas izsludināt jaunas iepirkuma procedūras.

Atbilstoši līgumam  Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu.

Pašreiz uzņēmums gatavojas izsludināt iepirkuma procedūras priekš inženiertīklu izbūves.

Paralēli turpinās iesniegto piedāvājumu izskatīšana.

 

13.12.2019.

Veiksmīgi Turpinās projekta īstenošana!

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Turpinās nepieciešamo iekārtu piegāde un inženierkonstrukciju izstrāde.

16.09.2019

SIA “Ecolead” gatavojas izsludināt jaunas iepirkuma procedūras.

Atbilstoši līgumam  Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu.

Pašreiz uzņēmums gatavojas izsludināt iepirkuma procedūras priekš:

 • Ventilācijas jonu apmaiņas filtrs svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcā;
 • Tilta celtņu sliežu ceļu konstrukciju komplekts.

 

Paralēli turpinās iesniegto piedāvājumu izskatīšana.


13.09.2019.

Turpinās projekta īstenošana!

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Turpinās nepieciešamo iekārtu piegāde un inženierkonstrukciju izstrāde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2019

SIA “Ecolead” gatavojas izsludināt jaunās iepirkuma procedūras.

Atbilstoši līgumam  Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu.

Pašreiz uzņēmums gatavojas izsludināt iepirkuma procedūras priekš:

 • Pacelšanas iekārtu un greiferu komplekts;
 • Saspiesta gaisa kompresoru stacija;
 • Deglis, skābekļa degvielas sistēma rotējošai krāsnij, skābekļa injektors rafinēšanas iecirknim.;
 • Elektolīta neitralizācijas un ūdens attīrīšanas iekārtu komplekts;
 • Svina lietņu liešanas mašīna.
 

14.06.2019.

Projekts virzās uz priekšu!

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Notiek inženiertīklu projektēšanas darbi atbilstoši nepieciešamām ražošanas iekārtām.


22.03.2019

SIA “Ecolead” veic pārstrādes iekārtu tehnisko specifikāciju un iepirkumu nolikumu izstrādi.

Atbilstoši līgumam  Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu.

Uzņēmums ir noslēdzis līgumus ar iepirkuma procedūru uzvarētājiem un iesācis nākamo iekārtu tehnisko specifikāciju un iepirkumu nolikumu izstrādi.
 

15.03.2019.

Uzņēmums turpina veiksmīgi īstenot projektu

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Ir atrasta liela daļa nepieciešamo iekārtu un ir iesākusies to ražošana un piegāde.

19.12.2018

SIA “Ecolead” turpina projekta Nr. 5.2.1.2/17/A/008 izpildi.

Atbilstoši līgumam  Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu.

Pašreiz uzņēmums plāno projekta gaitu 2020. gadam un ir noslēdzis iepirkuma procedūras par:

 • Iekārtas gaisa attīrīšanai un skruberis;
 • Svina akumulatoru smalcināšanas un atdalīšanas līnija;
 • Krāsns un rafinēšanas stacija.
 

14.12.2018.

Turpinās projekta īstenošana!

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Turpinām izvēlēties atbilstošas iekārtas un projektēt tām atbilstošus inženiertīklus.

24.08.2018

SIA “Ecolead” veic pārstrādes iekārtu tirgus izpēti un gatavojas izsludināt pirmās iepirkuma procedūras.

Atbilstoši līgumam  Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu.

Pašreiz uzņēmums veic tirgus izpēti un gatavojas izsludināt iepirkuma procedūras priekš:

 • Iekārtas gaisa attīrīšanai un skruberis;
 • Svina akumulatoru smalcināšanas un atdalīšanas līnija;
 • Krāsns un rafinēšanas stacija.
 

13.09.2018.

Turpinās projekta īstenošana!

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Pašreiz tiek meklētas atbilstošas iekārtas un projektēti inženiertīkli specifiski šīm iekārtām.

15.06.2018.

Turpinās jaunās rūpnīcas būvdarbi!

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Pašreiz notiek būvniecības darbi, kurus veic  SIA “INOS”.

29.05.2018.

 SIA “Ecolead” veic pārstrādes iekārtu tehnisko specifikāciju un iepirkumu nolikumu izstrādi.

Atbilstoši līgumam  Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu. 

Pašreiz uzņēmums precizē tehnisko specifikāciju iekārtu iepirkuma procedūrām, lai nodrošinātu atbilstošas iekārtas pārstrādes rūpnīcas efektīvai darbībai.


29.03.2018.

Kalnciemā sākta akumulatoru rūpnīcas ēku rekonstrukcija /sižets dienas ziņās/

Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, Kalnciemā sākta akumulatoru pārstrādes rūpnīcai nepieciešamo ēku rekonstrukcija. Rūpnīcu bija plānots atklāt jau pirms diviem gadiem. Tas gan neizdevās daudzo tiesvedību dēļ, jo pret rūpnīcas izveidi iebilda un iebilst joprojām daudzi iedzīvotāji un Vides aizsardzības klubs, video skatīties šeit

 

12.03.2018.

SIA “Ecolead” iepirkums ražošanas ēkas būvniecībai ir noslēdzies, līgums ir parakstīts un tiek sākti būvdarbi

Līgums Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/073 Pēc ilgstošām pārrunām un izvērtējumiem 16. februārī komisija nolēma atzīt SIA “INOS” piedāvājumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju. 22. februārī tika parakstīts līgums par pirmā posma būvdarbu veikšanu. Kopējā līgumsumma ir 1 201 756,37 eiro. Būvdarbi tiks iesākti jau šo piektdien – 16. martā!

25.01.2018.

SIA “EcoLead” noslēdz līgumu ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”

SIA “EcoLead” 2018. gada 25. janvārī ir noslēdzis līgumu Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu. 5.2.1. specifiskais atbalsta mērķis ir “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 2. atlases kārta “Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves atkritumi un bioloģiski noārdāmie atkritumi, pārstrādes iekārtu izveide”. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

 

13.12.2017. 

SIA “EcoLead” iepirkuma ražošanas ēkas būvniecībai ir noslēgusies 1.kārta

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu.

2017. gada 26. oktobrī SIA “Ecolead” izsludināja iepirkumu “Ražošanas ēkas pārbūve izmantojot Zaļā iepirkuma principus”. Tā pirmajā posmā līdz 2017. gada 17. novembrim pretendentiem vajadzēja iesniegt savu kvalifikāciju, atbilstību iepirkuma prasībām. To iesniedza 2 pretendenti, SIA “INOS” un SIA “BCS Consulting”. SIA “EcoLead” atzina abu pretendentus piedāvājumus par atbilstošiem. Šodien, 13. decembrī abiem pretendentiem tika izsūtīts uzaicinājums piedalīties iepirkuma 2. kārtā kopā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu. SIA “EcoLead” ar nepacietību gaida abu pretendentu cenu piedāvājumus.

12.09.2017

SIA “EcoLead” drīzumā plāno izsludināt iepirkuma iepirkuma procedūru ražošanas ēkas būvniecībai


SIA “Ecolead” 2017. gada 10. martā ir  noslēdzis līgumu Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds. Projekta ietvaros uzņēmums precizējis tehnisko specifikāciju un tuvākajā laikā plāno izsludināt iepirkuma procedūru ražošanas ēkas būvniecībai.

13.06.2017

SIA “EcoLead” pārtrauc iepirkuma “Ražošanas ēkas būvniecība” procedūru

SIA “Ecolead” 2017. gada 10. martā ir  noslēdzis līgumu Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds. Projekta ietvaros uzņēmums ir nolēmis pārtraukt 2016.gada 3. Augustā izsludināto iepirkuma “Ražošanas ēkas būvniecība” procedūru, jo vēlas precizēt un koriģēt tehnisko specifikāciju.

13.07.2017.

"Kā klimata pārmaiņas ietekmē mūs un kā mēs ietekmējam klimata pārmaiņas"

Paneļdiskusija atbilst 13.ANO ilgtspējīgas attīstības mērķim "Planētas aizsardzība". Diskusija organizēta, lai veicinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Projektu finansē Eiropas Komisijas programma DEAR (Development Education and Awareness Raising), projekts LADDER. Projekta vadošais  partneris - Jelgavas novada pašvaldība.


10.03.2017. 

SIA “EcoLead” noslēdz līgumu ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”

SIA “Ecolead” 2017. gada 10. martā ir  noslēdzis līgumu Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

29.12.2016.

Tiesa noraida Kalnciema iedzīvotāju iebildes pret akumulatoru pārstrādes rūpnīcu /raksts www.lsm.lv/

Administratīvā tiesa nu jau otrajā instancē nostājusies Jelgavas novada domes un uzņēmuma "EcoLead" pusē, noraidot iedzīvotāju sūdzību par ieceri Kalnciema pagastā būvēt svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu.

Tiesā informēja, ka 21.decembrī pieņemts spriedums, ar kuru noraidīts iedzīvotāju pieteikums, atstājot spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedumu,  rakstu lasiet šeit.

 

24.02.2016.

Svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca joprojām strīdu krustugunīs /raksts Uzņēmēja Diena/ 

Iecerēto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Eco Lead plānots būvēt Kalnciema pagastā, Jelgavas ielā 21. Uzņēmums jau ir iegādājies gan zemi, gan uz tās esošās ēkas, kā arī izbūvējis gāzesvadu. Jāpiebilst, ka šī zeme teritorijas plānojumā iezīmēta kā industriālā zona, rakstu lasiet šeit.

 

20.07.2015.

EcoLead pārbaudīs, vai rūpnīcas darbība nekaitē Kalnciema iedzīvotāju veselībai  /rakstswww.db.lv/

Rūpnīcas EcoLead pārstāvji šobrīd izstrādā cilvēku biomonitoringa projektu, lai apsekotu Kalnciema iedzīvotāju veselības stāvokli. Tas nepieciešams, lai vēlāk būtu iespējams noteikt, vai rūpnīcās EcoLead darbības rezultātā nav palielināts svina piesārņojums iedzīvotāju organismā, informē uzņēmumā, rakstu lasiet šeit.


07.05.2015.

Kalnciemā iecerētās svina ražotnes nosaukums būs Eco Lead /raksts www.db.lv/

Uzņēmums East - West Finances, kurš Kalnciemā iecerējis izveidot akumulatoru pārstrādes un svina ražošanas rūpnīcu, investējot tajā 9 miljonus eiro, Uzņēmumu reģistrā veicis nosaukuma maiņu – turpmāk rūpnīcas nosaukums būs Eco Lead, rakstu lasiet šeit.

 

07.04.2015.

Uzņēmējs: Akumulatoru pārstrāde Kalnciemā mazinātu apdraudējumu Latvijā /raksts www.diena.lv/

Kamēr Latvijā nav uzcelta sava nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca, tikmēr apkārtējo vidi ļoti apdraud "pagrīdes uzņēmēji", kuri savās privātmājās pārkausē akumulatorus svina lietņos, lai tos vēlāk nodotu metālu uzpircējiem. Ļoti bīstama ir arī nolietotu akumulatoru pārvadāšana nepiemērotos apstākļos, norāda SIA Metalekspo valdes priekšsēdētājs Deniss Uļjanovs, kurš ir arī viens no līdzīpašniekiem un iniciatoriem veidot nolietotu akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Kalnciema rūpnieciskajā zonā. rakstu lasiet šeit.


07.04.2015.

Uztrauc svina akumulatoru «pagrīdes» pārkausēšana /raksts www.jelgavniekiem.lv/

"Kamēr Latvijā nav uzcelta sava nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca, tikmēr apkārtējo vidi ļoti apdraud "pagrīdes uzņēmēji", kuri savās privātmājās pārkausē akumulatorus svina lietņos, lai tos vēlāk nodotu metālu uzpircējiem," norāda SIA "Metalekspo” valdes priekšsēdētājs Deniss Uļjanovs, kurš ir arī viens no iniciatoriem veidot nolietotu akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Kalnciema rūpnieciskajā zonā, rakstu lasiet šeit.


11.03.2015.

Svina akumulatoru sūtījumi no Skandināvijas jāuzrauga stingrāk  /raksts www.vvd.gov.lv/

Noslēdzies Igaunijas un Latvijas vides aizsardzības regulatoru pieredzes apmaiņas pasākums bīstamo atkritumu pārrobežu sūtījumu kontroles jomā. Tā ietvaros pastiprināta uzmanība tika pievērsta nelikumīgu svina akumulatoru sūtījumu kontrolei no Skandināvijas uz Baltijas valstīm. No 9. līdz 11. martam veiktas vairākas pārrobežu bīstamo atkritumu sūtījumu kontroles Rīgas un Tallinas ostās, kā arī apmeklēti svina akumulatoru pieņemšanas punkti Latvijā (SIA „Sanekss” un SIA „Metalekspo”) un šo bīstamo atkritumu pārstrādes rūpnīca Igaunijā (AS „Ecometal”). Pieredzes apmaiņa notika Ziemeļvalstu Ministru padomes TFS grupas rīkotā projekta „Ziemeļvalstu pārrobežu atkritumu sūtījumu labās prakses apmaiņa” ietvaros un tajā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Norvēģijas. Pasākumā iesaistījās arī muitas iestādes un policija, rakstu lasiet šeit.


09.03.2015.

Virza kontroversālu projektu /raksts www.db.lv/

Rudenī Kalnciemā varētu sākt nolietoto akumulatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecību, pašvaldība devusi zaļo gaismu, vēsta laikraksts Dienas Bizness, rakstu lasiet šeit.


07.03.2015.

Pārsūdzēts lēmums atļaut izveidot akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Kalnciemā /raksts www.nra.lv/

Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā pārsūdzēts Jelgavas novada domes 28.janvāra lēmums, ar kuru tika atļauta nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidošana Kalnciema pagastā, aģentūru LETA informēja uzņēmumā "East-West Finances", kuram uzticēta šī projekta īstenošana, rakstu lasiet šeit.


28.01.2015.

Kalnciemā grib pārstrādāt 12 000 tonnu svina akumulatoru gadā /raksts www.lsm.lv/

Jelgavas novadā asu sabiedrības pretreakciju izpelnījusies uzņēmuma «East-West Finances» iecere Kalnciema ciematā celt vecu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu. Tajā plānots gadā pārstrādāt līdz 15 tūkstošiem tonnu nolietotu svina akumulatoru, rakstu lasiet šeit.


22.01.2015.

Jelgavas novada dome noskaņota atbalstīt akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidi Kalnciemā /raksts www.tvnet.lv/

Jelgavas novada dome vakar apvienoto komiteju sēdē izskatīja lēmumprojektu par akceptu SIA «East-West Finances» nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidei Kalnciema pagastā. Daži agrāk prostestējušie iedzīvotāji atsaukuši savus parakstus protesta vēstulē, rakstu lasiet šeit.


22.01.2015.

Akumulatoru pārstrādes rūpnīcas jautājums virzīts izskatīšanai domes sēdē /raksts www.zz.lv/

Kā ziņo Dace Kaņepone no Jelgavas novada, dome vakar Apvienoto komiteju sēdē izskatījusi lēmumprojektu par akceptu SIA ,,East - West Finances" paredzētās darbības - nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidei Kalnciema pagastā, rakstu lasiet šeit.


23.12.2014.

Atsauc parakstus pret akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Kalnciemā /raksts www.zz.lv/

Vairāki Kalnciema iedzīvotāji, kuri iepriekš – 2014.gada vasarā – bija parakstījušies pret SIA "East – West Finances" ieceri būvēt Kalnciemā akumulatoru pārstrādes rūpnīcu, nolēmuši publiski atsaukt savus parakstus, rakstu lasiet šeit.


04.12.2014.

Konflikts Kalnciemā. Aizspriedumi kavē rūpniecību /raksts www.news.lv/

Rūpniecību – bet ne šādu. Būvējiet, bet ne pie mums. Aptuveni puse Kalnciema iedzīvotāju ir kategoriski pret akumulatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecību miestā. Otra puse ir par, cerot, ka rūpnīca būs glābiņš no slīgšanas depresīvā pašpietiekamībā. Drīzumā viss izšķirsies, rakstu lasiet šeit

22.10.2014.

Sēra smaka Kalnciemā. Iedzīvotāji iebilst pret akumulatoru pārstrādes rūpnīcas būvi /raksts www.la.lv/

Kalnciemā pēc sēra patlaban ož tikai pārnestā nozīmē. Vai odīs tā, ka varēs sajust ar deguniem, vai redzēsim sekas, uzzināsim nākamajos gados, rakstu lasiet šeit.


23.09.2014.

Iedzīvotāji veido biedrību Kalnciema attīstībai /raksts www.delfi.lv/

Vairāki uzņēmīgi Kalnciema iedzīvotāji nolēmuši apvienoties biedrībā "Attīstība Kalnciemā", lai ar savu iniciatīvu atbalstītu uzņēmējdarbību Kalnciemā, aicinot uzņēmējus izmantot Kalnciema ražošanas potenciālu, kā arī mudinot Kalnciema iedzīvotājus pašiem būt uzņēmīgākiem un atvērtākiem, rakstu lasiet šeit.


26.07.2014.

Ekspedīcijā uz akmulatoru pārstrādes rūpnīcu Polijā /raidījums Zaļais vilnis, LR1 / 

Lai cilvēki paši savām acīm varētu pārliecināties, kā izskatās akumulatoru pārstrādes rūpnīcas, viņi tika uzaicināti braucienā uz Silēziju Polijā. Ceļā devās 20 cilvēku grupa, lielākoties Jelgavas novada deputāti, jo tieši viņiem būs jāpieņem lēmums – atļaut vai neatļaut šādas rūpnīcas būvēšanu, raidījumu klausieties šeit

 

21.07.2014

Iepazīstas ar akumulatoru pārstrādes rūpnīcām Polijā /raksts Jelgavas novada ziņas /

Lai pierādītu, ka iecerētā akumulatoru pārstrādes rūpnīca Kalnciemā neradīs kaitējumu videi un cilvēku veselībai, SIA «East - West Finances» organizēja braucienu uz līdzīgām rūpnīcām Polijā, rakstu lasiet šeit .


17.07.2014.

Akumulatoru rūpnīcas projekts satrauc Kalnciemu /raksts www.jelgavniekiem.lv /

Jau vairāk kā divus gadus tiek virzīta iecere par nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecību Kalnciemā kādreizējā minerālvates ražošanas ceha vietā, kas satraucis vietējos iedzīvotājus. Viņi netic, ka šāda ražotne var būt nekaitīga un ir nopietni satraukušies gan par savu, īpaši – bērnu veselību, gan vides piesārņošanu, rakstu lasiet šeit


17.07.2014.

Kārtējā sapulcē kalnciemnieki atklāj gadiem krātās pārestības /raksts www.ZZ.lv/

Uz sapulci bija atnākuši ap simtu kalnciemnieku. Kultūras nama zāle bija gandrīz pilna. Vairums atnācēju bija noskaņoti «pret» akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidošanu rakstu lasiet šeit.

 

14.07.2014.

Izpētes braucienā uz Poliju dodas Kalnciema iedzīvotāji un deputāti /raksts www.zz.lv/, rakstu lasiet šeit

 

02.06.2014.

Akumulatoru pārstrādes rūpnīca atzīst kļūdas un ar iedzīvotājiem runās vairāk /raksts Jelgavas novada ziņas/ 

SIA «East - West Finances», kas Kalnciemā plāno būvēt akumulatoru pārstrādes rūpnīcu, 2014. gada 13. maijā rīkoja iedzīvotāju sapulci, kurā atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem, rakstu lasiet šeit


15.05.2014.

Kalnciema iedzīvotāji negrib jaunu rūpnīcu /raidījums www.LTV.LV/

Lai gan Kalnciems jau vēsturiski veidojies kā rūpniecisks ciemats, šodien vairākums iedzīvotāju ir pret akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidi pagastā. Un svarīgas neesot pat piedāvātās 43 darba vietas.
Par galveno argumentu tiek minēta neticība tam, ka uzņēmēji ievēros visas tehnoloģijas. Paredzēts, ka gadā rūpnīcā tiktu pārstrādāts 15 000 tonnu veco akumulatoru video skatīties šeit

 

13.05.2014. 

Kalnciema iedzīvotājus sapulcē pārliecinās par akumulatoru pārstrādes rūpnīcu /raksts www.reitingi.lv/ 

Lai kliedētu bažas, un lai iedrošinātu Kalnciema iedzīvotājus ar cerīgāku skatu raudzīties uz jaunās akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidošanu Kalnciema rūpnieciskājā zonā, kā arī uz ražošanas attīstību Kalnciemā, otrdien, 13.maijā plkst. 18:30 Kalnciema kulturas namā tika rīkota investoru organizēta iedzīvotāju sapulce, rakstu lasiet šeit . 

 

24.04.2014. 

Piesolītās darbavietas akumulatoru pārstrādē Kalnciemu nepārliecina /raksts www.ZZ.lv/

Visai noraidošu attieksmi Kalnciema iedzīvotāji izrādīja Jūrmalas uzņēmēja Denisa Uļjanova iecerei ciematā agrākajā būvmateriālu kombināta teritorijā izveidot svina akumulatoru pārstrādes ražotni, ieguldot 8,5 miljonus eiro, rakstu lasiet šeit


16.08.2012. 

Kalnciemā pārstrādās akumulatorus /sižets raidījumā Panorāma/  

Kādreizējā minerālvates pārstrādes cehā Kalnciemā iecerēts atvērt jaunu rūpnīcu, kur gadā tiktu pārstrādāti vairāk nekā 750 tūkstoši nolietotu akumulatoru,

video skatieties šeit.