Mediju publikācijas

 

18.06.2019

SIA “Ecolead” gatavojas izsludināt jaunās iepirkuma procedūras.

Atbilstoši līgumam  Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu.

Pašreiz uzņēmums gatavojas izsludināt iepirkuma procedūras priekš:

 • Pacelšanas iekārtu un greiferu komplekts;
 • Saspiesta gaisa kompresoru stacija;
 • Deglis, skābekļa degvielas sistēma rotējošai krāsnij, skābekļa injektors rafinēšanas iecirknim.;
 • Elektolīta neitralizācijas un ūdens attīrīšanas iekārtu komplekts;
 • Svina lietņu liešanas mašīna.

22.03.2019

SIA “Ecolead” veic pārstrādes iekārtu tehnisko specifikāciju un iepirkumu nolikumu izstrādi.

Atbilstoši līgumam  Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu.

Uzņēmums ir noslēdzis līgumus ar iepirkuma procedūru uzvarētājiem un iesācis nākamo iekārtu tehnisko specifikāciju un iepirkumu nolikumu izstrādi.
19.12.2018

 

SIA “Ecolead” turpina projekta Nr. 5.2.1.2/17/A/008 izpildi.

 

Atbilstoši līgumam  Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu.

 

Pašreiz uzņēmums plāno projekta gaitu 2020. gadam un ir noslēdzis iepirkuma procedūras par:

 

 • Iekārtas gaisa attīrīšanai un skruberis;
 • Svina akumulatoru smalcināšanas un atdalīšanas līnija;
 • Krāsns un rafinēšanas stacija.

24.08.2018

SIA “Ecolead” veic pārstrādes iekārtu tirgus izpēti un gatavojas izsludināt pirmās iepirkuma procedūras.

Atbilstoši līgumam  Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu.

Pašreiz uzņēmums veic tirgus izpēti un gatavojas izsludināt iepirkuma procedūras priekš:

 • Iekārtas gaisa attīrīšanai un skruberis;
 • Svina akumulatoru smalcināšanas un atdalīšanas līnija;
 • Krāsns un rafinēšanas stacija.
15.06.2018.

Turpinās jaunās rūpnīcas būvdarbi!

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Pašreiz notiek būvniecības darbi, kurus veic  SIA “INOS”.

29.05.2018.

 SIA “Ecolead” veic pārstrādes iekārtu tehnisko specifikāciju un iepirkumu nolikumu izstrādi.

Atbilstoši līgumam  Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu. 

Pašreiz uzņēmums precizē tehnisko specifikāciju iekārtu iepirkuma procedūrām, lai nodrošinātu atbilstošas iekārtas pārstrādes rūpnīcas efektīvai darbībai.


12.03.2018.

SIA “Ecolead” iepirkums ražošanas ēkas būvniecībai ir noslēdzies, līgums ir parakstīts un tiek sākti būvdarbi

Pēc ilgstošām pārrunām un izvērtējumiem 16. februārī komisija nolēma atzīt SIA “INOS” piedāvājumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju. 22. februārī tika parakstīts līgums par pirmā posma būvdarbu veikšanu. Kopējā līgumsumma ir 1 201 756,37 eiro. Būvdarbi tiks iesākti jau šo piektdien – 16. martā!

25.01.2018.

SIA “EcoLead” noslēdz līgumu ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”

SIA “EcoLead” 2018. gada 25. janvārī ir noslēdzis līgumu Nr. 5.2.1.2/17/A/008 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta “Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "EcoLead" īstenošanu. 5.2.1. specifiskais atbalsta mērķis ir “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 2. atlases kārta “Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves atkritumi un bioloģiski noārdāmie atkritumi, pārstrādes iekārtu izveide”. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

 

13.12.2017. 

SIA “EcoLead” iepirkuma ražošanas ēkas būvniecībai ir noslēgusies 1.kārta

Atbilstoši līgumam Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA “EcoLead” turpina projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu.

2017. gada 26. oktobrī SIA “Ecolead” izsludināja iepirkumu “Ražošanas ēkas pārbūve izmantojot Zaļā iepirkuma principus”. Tā pirmajā posmā līdz 2017. gada 17. novembrim pretendentiem vajadzēja iesniegt savu kvalifikāciju, atbilstību iepirkuma prasībām. To iesniedza 2 pretendenti, SIA “INOS” un SIA “BCS Consulting”. SIA “EcoLead” atzina abu pretendentus piedāvājumus par atbilstošiem. Šodien, 13. decembrī abiem pretendentiem tika izsūtīts uzaicinājums piedalīties iepirkuma 2. kārtā kopā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu. SIA “EcoLead” ar nepacietību gaida abu pretendentu cenu piedāvājumus.

12.09.2017

SIA “EcoLead” drīzumā plāno izsludināt iepirkuma iepirkuma procedūru ražošanas ēkas būvniecībai


SIA “Ecolead” 2017. gada 10. martā ir  noslēdzis līgumu Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds. Projekta ietvaros uzņēmums precizējis tehnisko specifikāciju un tuvākajā laikā plāno izsludināt iepirkuma procedūru ražošanas ēkas būvniecībai.

13.06.2017

SIA “EcoLead” pārtrauc iepirkuma “Ražošanas ēkas būvniecība” procedūru

SIA “Ecolead” 2017. gada 10. martā ir  noslēdzis līgumu Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds. Projekta ietvaros uzņēmums ir nolēmis pārtraukt 2016.gada 3. Augustā izsludināto iepirkuma “Ražošanas ēkas būvniecība” procedūru, jo vēlas precizēt un koriģēt tehnisko specifikāciju.

13.07.2017.

"Kā klimata pārmaiņas ietekmē mūs un kā mēs ietekmējam klimata pārmaiņas"

Paneļdiskusija atbilst 13.ANO ilgtspējīgas attīstības mērķim "Planētas aizsardzība". Diskusija organizēta, lai veicinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Projektu finansē Eiropas Komisijas programma DEAR (Development Education and Awareness Raising), projekts LADDER. Projekta vadošais  partneris - Jelgavas novada pašvaldība.


10.03.2017. 

SIA “EcoLead” noslēdz līgumu ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”

SIA “Ecolead” 2017. gada 10. martā ir  noslēdzis līgumu Nr. 3.1.1.5/16/A/073 ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta " Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA “EcoLead” saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas" īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

24.02.2016.

Svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca joprojām strīdu krustugunīs /raksts Uzņēmēja Diena/ 

Iecerēto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Eco Lead plānots būvēt Kalnciema pagastā, Jelgavas ielā 21. Uzņēmums jau ir iegādājies gan zemi, gan uz tās esošās ēkas, kā arī izbūvējis gāzesvadu. Jāpiebilst, ka šī zeme teritorijas plānojumā iezīmēta kā industriālā zona, rakstu lasiet šeit.


20.07.2015.

EcoLead pārbaudīs, vai rūpnīcas darbība nekaitē Kalnciema iedzīvotāju veselībai /raksts www.db.lv/

Rūpnīcas EcoLead pārstāvji šobrīd izstrādā cilvēku biomonitoringa projektu, lai apsekotu Kalnciema iedzīvotāju veselības stāvokli. Tas nepieciešams, lai vēlāk būtu iespējams noteikt, vai rūpnīcās EcoLead darbības rezultātā nav palielināts svina piesārņojums iedzīvotāju organismā, informē uzņēmumā, rakstu lasiet šeit.


07.05.2015.

Kalnciemā iecerētās svina ražotnes nosaukums būs Eco Lead /raksts www.db.lv/

Uzņēmums East - West Finances, kurš Kalnciemā iecerējis izveidot akumulatoru pārstrādes un svina ražošanas rūpnīcu, investējot tajā 9 miljonus eiro, Uzņēmumu reģistrā veicis nosaukuma maiņu – turpmāk rūpnīcas nosaukums būs Eco Lead, rakstu lasiet šeit.


09.03.2015.

Virza kontroversālu projektu /raksts www.db.lv/

Rudenī Kalnciemā varētu sākt nolietoto akumulatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecību, pašvaldība devusi zaļo gaismu, vēsta laikraksts Dienas Bizness, rakstu lasiet šeit.


07.03.2015.

Pārsūdzēts lēmums atļaut izveidot akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Kalnciemā /raksts www.nra.lv/

Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā pārsūdzēts Jelgavas novada domes 28.janvāra lēmums, ar kuru tika atļauta nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidošana Kalnciema pagastā, aģentūru LETA informēja uzņēmumā "East-West Finances", kuram uzticēta šī projekta īstenošana, rakstu lasiet šeit.


28.01.2015.

Kalnciemā grib pārstrādāt 12 000 tonnu svina akumulatoru gadā /raksts www.lsm.lv/

Jelgavas novadā asu sabiedrības pretreakciju izpelnījusies uzņēmuma «East-West Finances» iecere Kalnciema ciematā celt vecu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu. Tajā plānots gadā pārstrādāt līdz 15 tūkstošiem tonnu nolietotu svina akumulatoru, rakstu lasiet šeit.


22.01.2015.

Jelgavas novada dome noskaņota atbalstīt akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidi Kalnciemā /raksts www.tvnet.lv/

Jelgavas novada dome vakar apvienoto komiteju sēdē izskatīja lēmumprojektu par akceptu SIA «East-West Finances» nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidei Kalnciema pagastā. Daži agrāk prostestējušie iedzīvotāji atsaukuši savus parakstus protesta vēstulē, rakstu lasiet šeit.


22.01.2015.

Akumulatoru pārstrādes rūpnīcas jautājums virzīts izskatīšanai domes sēdē /raksts www.zz.lv/

Kā ziņo Dace Kaņepone no Jelgavas novada, dome vakar Apvienoto komiteju sēdē izskatījusi lēmumprojektu par akceptu SIA ,,East - West Finances" paredzētās darbības - nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidei Kalnciema pagastā, rakstu lasiet šeit.


23.12.2014.

Atsauc parakstus pret akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Kalnciemā /raksts www.zz.lv/

Vairāki Kalnciema iedzīvotāji, kuri iepriekš – 2014.gada vasarā – bija parakstījušies pret SIA "East – West Finances" ieceri būvēt Kalnciemā akumulatoru pārstrādes rūpnīcu, nolēmuši publiski atsaukt savus parakstus, rakstu lasiet šeit.


04.12.2014.

Konflikts Kalnciemā. Aizspriedumi kavē rūpniecību /raksts www.news.lv/

Rūpniecību – bet ne šādu. Būvējiet, bet ne pie mums. Aptuveni puse Kalnciema iedzīvotāju ir kategoriski pret akumulatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecību miestā. Otra puse ir par, cerot, ka rūpnīca būs glābiņš no slīgšanas depresīvā pašpietiekamībā. Drīzumā viss izšķirsies, rakstu lasiet šeit. 

22.10.2014.

Sēra smaka Kalnciemā. Iedzīvotāji iebilst pret akumulatoru pārstrādes rūpnīcas būvi /raksts www.la.lv/

Kalnciemā pēc sēra patlaban ož tikai pārnestā nozīmē. Vai odīs tā, ka varēs sajust ar deguniem, vai redzēsim sekas, uzzināsim nākamajos gados, rakstu lasiet šeit.


23.09.2014.

Iedzīvotāji veido biedrību Kalnciema attīstībai /raksts www.delfi.lv/

Vairāki uzņēmīgi Kalnciema iedzīvotāji nolēmuši apvienoties biedrībā "Attīstība Kalnciemā", lai ar savu iniciatīvu atbalstītu uzņēmējdarbību Kalnciemā, aicinot uzņēmējus izmantot Kalnciema ražošanas potenciālu, kā arī mudinot Kalnciema iedzīvotājus pašiem būt uzņēmīgākiem un atvērtākiem, rakstu lasiet šeit.


26.07.2014.

Ekspedīcijā uz akmulatoru pārstrādes rūpnīcu Polijā /raidījums Zaļais vilnis, LR1 / 

Lai cilvēki paši savām acīm varētu pārliecināties, kā izskatās akumulatoru pārstrādes rūpnīcas, viņi tika uzaicināti braucienā uz Silēziju Polijā. Ceļā devās 20 cilvēku grupa, lielākoties Jelgavas novada deputāti, jo tieši viņiem būs jāpieņem lēmums – atļaut vai neatļaut šādas rūpnīcas būvēšanu, raidījumu klausieties šeit

 

21.07.2014

Iepazīstas ar akumulatoru pārstrādes rūpnīcām Polijā /raksts Jelgavas novada ziņas /

Lai pierādītu, ka iecerētā akumulatoru pārstrādes rūpnīca Kalnciemā neradīs kaitējumu videi un cilvēku veselībai, SIA «East - West Finances» organizēja braucienu uz līdzīgām rūpnīcām Polijā, rakstu lasiet šeit .


17.07.2014.

Akumulatoru rūpnīcas projekts satrauc Kalnciemu /raksts www.jelgavniekiem.lv /

Jau vairāk kā divus gadus tiek virzīta iecere par nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecību Kalnciemā kādreizējā minerālvates ražošanas ceha vietā, kas satraucis vietējos iedzīvotājus. Viņi netic, ka šāda ražotne var būt nekaitīga un ir nopietni satraukušies gan par savu, īpaši – bērnu veselību, gan vides piesārņošanu, rakstu lasiet šeit


17.07.2014.

Kārtējā sapulcē kalnciemnieki atklāj gadiem krātās pārestības /raksts www.ZZ.lv/

Uz sapulci bija atnākuši ap simtu kalnciemnieku. Kultūras nama zāle bija gandrīz pilna. Vairums atnācēju bija noskaņoti «pret» akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidošanu rakstu lasiet šeit.

 

14.07.2014.

Izpētes braucienā uz Poliju dodas Kalnciema iedzīvotāji un deputāti /raksts www.zz.lv/, rakstu lasiet šeit

 

02.06.2014.

Akumulatoru pārstrādes rūpnīca atzīst kļūdas un ar iedzīvotājiem runās vairāk /raksts Jelgavas novada ziņas/ 

SIA «East - West Finances», kas Kalnciemā plāno būvēt akumulatoru pārstrādes rūpnīcu, 2014. gada 13. maijā rīkoja iedzīvotāju sapulci, kurā atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem, rakstu lasiet šeit


15.05.2014.

Kalnciema iedzīvotāji negrib jaunu rūpnīcu /raidījums www.LTV.LV/

Lai gan Kalnciems jau vēsturiski veidojies kā rūpniecisks ciemats, šodien vairākums iedzīvotāju ir pret akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidi pagastā. Un svarīgas neesot pat piedāvātās 43 darba vietas.
Par galveno argumentu tiek minēta neticība tam, ka uzņēmēji ievēros visas tehnoloģijas. Paredzēts, ka gadā rūpnīcā tiktu pārstrādāts 15 000 tonnu veco akumulatoru video skatīties šeit

 

13.05.2014. 

Kalnciema iedzīvotājus sapulcē pārliecinās par akumulatoru pārstrādes rūpnīcu /raksts www.reitingi.lv/ 

Lai kliedētu bažas, un lai iedrošinātu Kalnciema iedzīvotājus ar cerīgāku skatu raudzīties uz jaunās akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidošanu Kalnciema rūpnieciskājā zonā, kā arī uz ražošanas attīstību Kalnciemā, otrdien, 13.maijā plkst. 18:30 Kalnciema kulturas namā tika rīkota investoru organizēta iedzīvotāju sapulce, rakstu lasiet šeit . 

 

24.04.2014. 

Piesolītās darbavietas akumulatoru pārstrādē Kalnciemu nepārliecina /raksts www.ZZ.lv/

Visai noraidošu attieksmi Kalnciema iedzīvotāji izrādīja Jūrmalas uzņēmēja Denisa Uļjanova iecerei ciematā agrākajā būvmateriālu kombināta teritorijā izveidot svina akumulatoru pārstrādes ražotni, ieguldot 8,5 miljonus eiro, rakstu lasiet šeit


16.08.2012. 

Kalnciemā pārstrādās akumulatorus /sižets raidījumā Panorāma/  

Kādreizējā minerālvates pārstrādes cehā Kalnciemā iecerēts atvērt jaunu rūpnīcu, kur gadā tiktu pārstrādāti vairāk nekā 750 tūkstoši nolietotu akumulatoru,

video skatieties šeit.

Akumulatoru pārstrāde

Izlietoto akumulatoru pārstrāde, svina un svina sakausējuma ražošana.