Jaunumi

 

SIA ”EcoLead” nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca tika nodota ekspluatācijā 23.02.2023. (Būvniecības valsts kontroles biroja atzinums Nr. 23008720030440, datums 23.02.2023). Atbilstoši Valsts vides dienesta 10.08.2020. izsniegtās atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. ZE20IA0001 nosacījumiem tehnoloģisko iekārtu ieregulēšanas darbi tika uzsākti 28.02.2023. Rūpnīcā notiek nolietoto svina-skābes akumulatoru pārstrāde uz svina lietņiem testa režīmā.

 

SIA ”EcoLead” nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas vides pārskats par 2023. gada 1. ceturksni ir sagatavots atbilstoši Valsts vides dienesta 10.08.2020 izsniegtās atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. ZE20IA0001 10.1.14. punktam un ietver informāciju, datus, monitoringa un mērījumu rezultātus par laika posmu no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. martam. Vides pārskats atrodas zem sadaļas Jaunumi / Vides pārskati.