Mūsu komanda

Deniss Uļjanovs – valdes loceklis. Denisu var uzskatīt par šī projekta idejas autoru, jo tieši viņam radās doma par šāda uzņēmuma izveidošanu Latvijā, kurā viņš iesaistīja arī citus dalībniekus. Deniss darbību metālapstrādes sfērā ir uzsācis 1994.gadā, strādājot uzņēmumā, kura darbības nozare bija atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība. 1999. gadā nodibināja savu uzņēmumu, kurš veiksmīgi darbojas arī šodien - atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecībā. Denisa uzņēmums 2011. gadā ir saņēmis "B" kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. Pamatojoties uz Denisa zināšanām un plašo pieredzi, uzņēmums plāno veidot efektīvu mārketinga stratēģiju. 


 Ruslan Zigura – valdes loceklis. 1993. gadā absolvējis Tartu Valsts Universitāti un saņēmis Bakalaura grādu ekonomikā, ar specializāciju uzņēmējdarbības vadībā un grāmatvedības uzskaitē. No 1999.gada darbojas metālapstrādes nozarē, tādēļ ir liela pieredze arī saistībā ar plānoto uzņēmuma darbību. Visvērtīgāko pieredzi šā projekta realizācijai Ruslans ieguvis strādājot uzņēmumā, kurš ir nozīmīgs starptautiska līmeņa spēlētājs metālu apstrādes jomā (periodā no 2000.-2008. gadam).  Ruslans varēs ieguldīt savas zināšanas un prasmes, lai projekts tiktu realizēts veiksmīgi. 

 

Sergej Utenko – investors. Tāpat kā valdes loceklis Ruslan Zigura, tā arī Sergejs ieguva iemaņas strādājot uzņēmumā, kurš ir nozīmīgs starptautiska līmeņa spēlētājs metālu apstrādes jomā. Viņa darbības specifika bija tieši saistīta ar metalurģijas izejvielu piegādi pārstrādes uzņēmumiem.  Šāda veida sadarbības pieredze ar lielākajiem tirgus dalībniekiem būs ļoti noderīga arī šim projektam.   

 

 Milan Arsenovič – zinātniskais konsultants no Belgrades, projekta realizācijā aktīvi piedalās no 2012. gada. Pārzina svina pārstrādes nozari un 1984.gadā ir ieguvis Tehnoloģisko zinātņu kandidāta grādu metalurģijā. Praktiskā pieredze metalurģijas nozarē uzkrāta kopš 1977. gada, uzsākot darbu vienā no lielākajiem Eiropas metalurģijas uzņēmumiem „Zajača”. Savas darbības laikā publicējis virkni zinātnisko darbu un projektu metalurģijā - antimona, arsēna un svina nozarē. Arsenoviča kunga līdzdalība projekta īstenošanā palīdzēs izvairīties un nepieļaut iespējamās kļūdas un sasniegt uzņēmuma mērķus daudz efektīvākā veidā. 

 

Silga Iubule – grāmatvede. Silgas pienākumi ir uzņēmuma grāmatvedības kārtošana atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā arī  citi vadības uzdotie pienākumi savas kompetences ietvaros, kas nepieciešami projekta attīstībai. Silga ir ieguvusi bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un vadībā.


Žanna Skačkova – projekta koordinatore. Žannas pienākumos ietilpst projekta koordinēšana, projekta darba plānu sastādīšana, izpildes kontrole; projektu dokumentācijas izstrāde, darba organizēšana, atbilstoši prasībām, kā arī citi vadības uzdevumi, savas kompetences ietvaros. Žanna ir ieguvusi bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un vadībā.

Akumulatoru pārstrāde

Izlietoto akumulatoru pārstrāde, svina un svina sakausējuma ražošana.