IVN ziņojums

Ar Ietekmes uz Vidi Novērtējuma ziņojumu un kopsavilkumu var iepazīties:

  • pēc pieprasījuma e-pasts: info@lbr.lv, tālr. +371 26439201

Akumulatoru pārstrāde

Izlietoto akumulatoru pārstrāde, svina un svina sakausējuma ražošana.