IVN ziņojums

Ar Ietekmes uz Vidi Novērtējuma ziņojumu un kopsavilkumu var iepazīties:

  • interneta mājas lapā www.environment.lv;
  • Braslas ielā 20, 412. kab., Rīga, LV-1084, tālr. +371 67040626

Akumulatoru pārstrāde

Izlietoto akumulatoru pārstrāde, svina un svina sakausējuma ražošana.